יום 5 - הקלטה 11 - בוקר - הנחיות למדיטציה - שני סוגי מחשבה, המיטיב והלא מיטיב.