יום 4 - הקלטה 9 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לדמות מיטיבה, לעצמי ולמערכת יחסים נייטרלית