יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מבוא להנחיות לתרגול מטא