יום 4 - הקלטה 10 - ערב - שיחת דהרמה - possible but not available