יום 4 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מודעות רחבה