יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - מהות התרגול - מבוא לדהרמה