יום 2- הקלטה 3 - ערב - שיחת דהרמה - להיות עם טבע הדברים