יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - חקירה - איך אפשר לעשות רק את מה שרוצים