יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - המשך התעגנות בגוף ומודעות לכל מה שקורה