הקלטה 1 - יום 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - הנחיות לנשימה והליכה