יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הזמנה לחופש והנחיות למדיטציה בהליכה - הקלטה 2