יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - להודות על הטוב - הקלטה 1