יום 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - הנחיות ראשונות לתרגול - הקלטה 1.