יום 6 - צהרים - הנחיות למדיטציה וצ'אנטינג - הקלטה 14