יום 1 - ערב - שיחת דהרמה - Me and the World Together - הקלטה 1