יום 5 - ערב - מדיטציה מונחית - עונג, רווחה ושמחה - הקלטה 13