13.04.2023 -לעמוד למען הצדק,לתרגל למען שלום - מפגש זום