יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - מי אני אהיה ללא היאחזות - הקלטה 6