13.04.2023 - יום 7 - צהרים - מדיטציה מונחית - Welcoming all experience - הקלטה 24