12.04.2023 - יום 6 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 19