12.04.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הקלטה 18