11.04.2023 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - All phenomena is unsatisfactory - הקלטה 17