10.04.2023 - יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - אניצ'ה- הקלטה 13