10.04.2023 - יום 4 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 11