09.04.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - דוקהה והיפתחות, הרחבת שדה המודעות - הקלטה 6