19.03.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא, אהבה וחמלה - הקלטה 11