17.03.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - Kind eyes and Bright mind - הקלטה 7