17.03.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - ההתמסרות שבישיבה - הקלטה 6