17.03.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - כיצד להנכיח רכות עם סבל - הקלטה 5