16.03.2023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לגוף והכרה בטוב - הקלטה 3