16.03.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - Caring awareness, Open Heart - הקלטה 2