07.03.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תשומת לב פתוחה - הקלטה 11