06.03.2023 - יום 4 - צהרים - שיחת דהרמה - מבט על הדרך - הקלטה 9