05.03.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - אמנות הפירוק וההרכבה - הקלטה 7