04.03.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תחושות הנשימה - הקלטה 2