13.02.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מיומנות עם מצבי תודעה - הקלטה 7