10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - מיומנות עם מכשולים וקשיים - הקלטה 4