10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לב ללא גבולות - הקלטה 7