09.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הכרת תודה - הקלטה 2