03.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - לשים לב לתיוג הפנימי - הקלטה 6