03.02.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - איך עובדים עם המיינד שלנו והתופעות שבו - הקלטה 5