02.02.2023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מודעות לנשימה - הקלטה 3