02.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תנוחת גוף ותנוחת ישיבה, איסוף התודעה - הקלטה 2