27.01.2023 - יום 3 - צהריים - שיחת דהרמה - ואהבת לרעך כמוך - הקלטה 7