26.01.2023 - יום 2 - צהריים - מדיטציה מונחית - מטא, עדינות - הקלטה 3