14.01.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - סאטיפטנה סוטרה - הקלטה 5