18.01.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מודעות פתוחה - הקלטה 12