17.01.2023 - יום 5 - צהריים - מדיטציה מונחית - צלילים ומודעות פתוחה - הקלטה 10