15.01.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - הפריזמה המשולשת של הבודהה, אניצ'ה - הקלטה 7