15.01.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - הקלטה 6